ZonneEnergie en Kunst

Het is begrijpelijk dat de aandacht is gericht op het verhogen van de efficiëntie en de energieproductie van zonne-energiesystemen.
Het zou een immense impuls voor de aanvaarding van en het entousiasme voor zonne-energie zijn, als het vooruitzicht om Kunst te maken met zonnepanelen ook zou worden overwogen.

Voortbouwend op een voorstel dat voor het eerst werd gepresenteerd bij het
Joint Solar Panel in Nederland in 2006, om zonne-energie mozaïeken (☼) te creëren, is de bedoeling van Alexander, die natuurkundige en kunstenaar is, om de wereldgemeenschap te inspireren met glinsteringen van de regenboogkleuren van de zon.

Het begin van Becquerel
^ A. E. Becquerel (1839). "Mémoire sur les effets électriques produits sous l'influence des rayons solaires". Comptes Rendus 9: 561–567.

terug