wat is Biodanza? hoe en wat Biodanza-Kunst

Ruim zes jaar geleden leerde ik Biodanza kennen. Ogenblikkelijk was ik er diep door geraakt, alsof flonkerend sterrenstof door mijn lichaam zweefde. Ik was verbaasd dat ik zo lang niet had gedanst. Sindsdien ben ik heel veel gaan dansen. Een groot avontuur met vele prachtige ontmoetingen, vriendschappen, en immer groeiende liefde.
Twee jaar faciliteer ik nu Biodanza, tot in Zimbabwe toe. Het is een grote vreugde te ervaren hoe Biodanza mensen in verbinding met elkaar weet te brengen.